Oferta firmy w obszarze usług finansowo-księgowych skierowana jest głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oprócz kompleksowej obsługi sfery rachunkowości i finansów firm obejmującej:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość)
 • prowadzenie wszelkich innych urządzeń księgowych
 • kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • obsługa rozliczeń z urzędem skarbowym
 • sporządzanie deklaracji ZUS i pełna obsługa rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań finansowych
Dodatkowo oferujemy klientowi usługi w zakresie:

 • zwrotu podatku VAT od niektórych wydatków mieszkaniowych
 • obsługi dofinansowań PFRON
 • pośredniczenia w usługach BHP
 • wszelkich czynności związanych z rejestracją działalności gospodarczej
 • sporządzania pism urzędowych i sądowych
 • archiwizacji i przechowywania dokumentów księgowych
 • wsparcia w kontaktach z bankami i urzędami
 • konsultacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w tym sporządzania dokumentów rejestrowych
 • zakładania i likwidacji spółek
 • sporządzenia dokumentów sądowych
 • monitoringu płatności
Sporządzamy zeznania roczne dla osób prowadzących oraz nieprowadzących działalność gospodarczą.

Biuro Podatkowe zajmuje się również zwrotem podatku od wynagrodzeń za pracę zagranicą w Niemczech, Anglii, Holandii, Irlandii oraz w Stanach Zjednoczonych.