Odliczenie VAT z faktury za media bez terminu płatności